085- 303 71 91 contact@talentizer.eu

De uitkomst van het 

KernTalentenAssessment

is geen momentopname

maar gaat je leven lang mee!

 

Discover   Develop   Deploy

Het rapport
Van de uitkomst van het assessment wordt een schriftelijke rapportage gemaakt. Dit rapport bestaat standaard uit een aantal elementen. Het standaard rapport kan de analist, afhankelijk van wat jij met de uitkomst van het KernTalentenassessment voor ogen hebt, uitbreiden. Hieronder staat vermeld wat je in het standaard rapport mag verwachten en welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van het uitgebreide rapport.  

Het standaard rapport bevat:

 

 • een totaal overzicht van alle KernTalenten met per KernTalent een vermelding hoe graag jij deze inzet
 • een totaal overzicht van al jouw sterke KernTalenten in aflopende volgorde
 • per KernTalent een beschrijving zodat voor jou duidelijk is wat deze voor jou inhoudt
 • jouw persoonlijke KernTalenten combinaties op de gebieden:

  • creativiteit
  • organiseren & structureren
  • competitiviteit
  • initiatief & autonomie
  • ondernemen
  • probleemoplossend vermogen
  • kennisvergaring
  • naar buiten treden
 • een samenvattende conclusie m.b.t. tot al jouw sterke KernTalenten
 • een conclusie en advies van de uitkomst van alle KernTalenten in relatie tot burn-out (Peter Principle) en bore-out (demotivatieniveau).

Het uitgebreide rapport bevat:

 

 • alle onderdelen van het standaard rapport
 • jouw persoonlijke combinaties van KernTalenten en de betekenis hiervan op gebied op 3 door jou te kiezen aandachtsgebieden.
 • Je kunt kiezen uit de gebieden:
  • empathische en sociale kerntalentencombinatie
  • actieve en competitieve kerntalentencombinaties
  • entrepreneurship en risico nemen
  • commercieel, overtuiging en zakelijk instinct
  • politiek doorzien, bedrijven en het politieke spel spelen
  • leiderschap
  • oog voor detail
  • focus en resultaat-/doelgerichtheid
 • conclusie en advies in relatie met je KernTalenten en gericht op je huidige situatie en je ambities en wensen m.b.t. de (nabije) toekomst.

Belangrijk

 • Wil je meer dan drie specifieke aandachtsgebieden uitgewerkt zien in het uitgebreide rapport, dan kost dat € 50,– per aandachtsgebied.
 • De persoonlijke combinaties en de conclusie én het advies uit het uitgebreide rapport zijn onlosmakelijk verbonden aan het diepte-interview. Deze kunnen daarom niet worden opgenomen in het standaard rapport.

Klik hier voor informatie over de wijze waarop het KernTalentenAssessment wordt uitgevoerd.

Meer weten?

13 + 11 =

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

Vul het bovenstaande in of bel ons: 085 303 71 91.