085- 303 71 91 contact@talentizer.eu
Logo Talentizer

De is de werkwijze particulieren titel

Dit is de werkwijze particulieren tekst, met wat werkwijze particulieren woorden

 

 

 

 

 

Zorgvuldigheid en maatwerk!

Ieder mens is uniek! Dat is het uitgangspunt van het KernTalentenAssessment. Wij zijn er van doordrongen dat jij op basis van de uitkomst van de analyses belangrijke beslissingen neemt. Voor jouw studie, jouw werk, jouw leven.

Daarom gaan wij zorgvuldig te werk. Daarom is ieder rapport maatwerk. Daarom nemen wij de tijd voor jou.

Wat krijg je?
Je ontvangt een totaal overzicht van alle KernTalenten (meer dan 20), waarop per KernTalent is aangegeven hoe graag jij dat KernTalent van nature (dus automatisch) inzet. Voorbeelden van losse KernTalenten zijn “Empathie”, “Initiatief en autonomie”, “Verkopen en overtuigen”. Daarbij is per KernTalent beschreven wat deze voor jou inhoudt.

De KernTalenten staan niet op zichzelf en zijn tevens in clusters weergegeven. Zo kan uit het assessment bijvoorbeeld blijken dat je een sterk KernTalent m.b.t. organiseren op hoofdlijnen hebt, maar je het organiseren op detailniveau (KT Plannen en ordenen op detailniveau) liever aan een ander overlaat. Naast de cluster “Organiseren” zijn er verder de clusters Creativiteit, Empathie, Competitiviteit, Ondernemerschap, Sociaal en teamplay, Naar buiten treden, Kennis vergaren en Problem solving.

Ook worden er diverse KernTalenten van de verschillende clusters onderling met elkaar gecombineerd. Uit het assessment komt bijvoorbeeld dat je het heerlijk vindt om iets aan anderen te verkopen. Of je daarbij ook rekening houdt met de gevoelens van de ander is afhankelijk van de uitkomst van je empathische KernTalenten.

Klik hier voor uitgebreide informatie over wat er in het assessmentrapport is opgenomen.

De KernTalentenAnalyse is wetenschappelijk gevalideerd en kan en mag uitsluitend worden uitgevoerd door een door CoreTalents gediplomeerd en gecertificeerd KernTalentenAnalist.

Hoe wordt het KernTalentenAssessment uitgevoerd?

De eerste stap van het assessment is de online vragenlijst die jij  invult (+/- 30 minuten). De  KernTalentenanalist verwerkt en analyseert de resultaten van de onlinevragenlijst. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt het eerste interview voorbereid.

De tweede stap in het proces is het interview (+/- 1,5-2 uur).
Dit is een persoonlijk interview waarin de
 analist jou uitgebreid over jouw kindertijd interviewt. Wat je deed, waarmee je speelde, wat je graag deed en wat minder graag of helemaal niet. In deze fase van het assessment, die bedoeld is als check, kunnen de ingevulde antwoorden nog door jou worden gewijzigd.  

De derde stap is een mondelinge terugkoppeling van de analist aan jou (+/- 30 minuten).
De eerste twee stappen van het assessment zijn zorgvuldig uitgevoerd. Op basis daarvan vertelt de analist jou wat de uitkomst van de analyse is. Dit is de tweede check namelijk: “Herken jij je hierin?”

De vierde stap (optioneel) betreft een zogenaamd diepte-interview (+/- 1-1,5 uur).
De analist stelt je vragen over je schoolperiode, studieloopbaan, carrière en privésituatie.
Het doel van deze stap in het proces is:
1. nagaan in hoeverre de KernTalenten zijn ingezet.
2. nagaan in hoeverre de KernTalenten zijn ontwikkeld.
3. duidelijk krijgen wat jouw ambities en wensen zijn voor de (nabije) toekomst. 

Met de uitkomsten van het diepte-interview zal de analist een eindconclusie en advies in relatie met je KernTalenten formuleren gericht op je ambities en wensen m.b.t. de (nabije) toekomst. 

De vijfde stap in het proces is het samenstellen van een rapport door de analist.
Klik hier voor informatie over de inhoud van het rapport. 

De zesde stap is het verstrekken van (de samenvatting van) de rapportage aan jou.
Deze ontvang je per e-mail en per post. 

De zevende stap is een telefonische evaluatie (+/- 20 minuten).
De analist neemt binnen 7 werkdagen na verzending van de digitale versie van het rapport telefonisch contact met je op om onder andere:
– van jou te vernemen hoe jij het assessment hebt ervaren.
– in hoeverre jij je in de uitkomst van de analyse herkent.
– wat Talentizer kan verbeteren of juist moet behouden.
– of jij behoefte hebt aan begeleiding/coaching bij de ontwikkeling
en/of het inzetten van je sterke Kerntalenten

Meer weten?

11 + 8 =

 

Neem vrijblijvend contact met ons op en ontdek wat wij voor jou kunnen betekenen.

Vul het bovenstaande in of bel ons: 085 303 71 91.