085- 303 71 91 contact@talentizer.eu

De is de talenten in het nieuws titel

Dit is de talenten in het nieuws tekst, met wat talenten in het nieuws woorden

Talenten doen er toe!

Meer dan je denkt.

 

 

Discover   Develop   Deploy


“Mobiliteitscentra schieten tekort” aldus de kop boven een onlangs verschenen artikel in het Financieel Dagblad. Volgens het artikel is uit een inventarisatie gebleken dat het rendement van een arsenaal aan hulpmiddelen als arbeidswaardescans, loopbaanadvies en langdurige begeleiding schrikbarend laag is terwijl de kosten enorm zijn. Al met al een zorgelijke situatie zeker ook gelet op de naar schatting 10.000-20.000 medewerkers in de financiële sector die volgens de prognoses in 2017 hun baan verliezen. Niet alleen in de financiële sector maar ook bij gemeentes en overheden en in andere branches is boventalligheid orde van de dag. Een groot deel van de boventallige medewerkers is 45 jaar of ouder, heeft tientallen jaren in de betreffende branche gewerkt en kent geen andere wereld dan deze.

Het is natuurlijk niet eenvoudig om een zelfde of vergelijkbare baan maar dan bij een andere organisatie te vinden. Bepaalde branches hebben het al jaren moeilijk en functies en organisaties zijn verdwenen. Organisaties die binnen hun  branche wel overleven, zijn veelal een andere weg ingeslagen. Nieuwe of vernieuwde producten en diensten en een andere manier van werken, heeft de personeelsbehoefte kwantitatief en kwalitatief veranderd. De kans is daardoor groot dat iemand met zijn/haar jarenlange opgedane kennis en ervaring daarin niet meer (geheel) past.

Jezelf herontdekken
Dan komt het er op neer zoals Ruud Polet (55 plusser en 26 jaar werkzaam geweest bij ING) in het artikel zegt dat je gedwongen wordt jezelf te herontdekken. Als KernTalentenAnalist ben ik er van overtuigd dat bij welke stap je wanneer dan ook in je carrière maakt of moet maken, teruggaan naar de kern essentieel is. De praktijk waarmee ik dagelijks te maken heb, wijst dit ook uit. Weten wie je bent en wat je wilt, verandert het perspectief en geeft zicht op andere mogelijkheden. Mogelijkheden waarvan men zich soms niet bewust is. Het helpt om buiten de “eigen” branche en voorgaande functies te kijken. De loopbaankeuzes die worden gemaakt, zijn gebaseerd op datgene wat iemand van nature dus automatisch doet en dus ook graag doet. Dat is wat hem/haar uitdaagt en motiveert.

Wat dat betreft, zit het tij mee aangezien bedrijven steeds vaker mensen aannemen om wie zij zijn en niet alleen maar en in de eerste plaats vanwege wat zij kunnen. Met gedreven en gemotiveerde medewerkers worden immers betere resultaten behaald en wordt ziekteverzuim voorkomen.

Uiteraard is naast het willen ook het kunnen belangrijk. Het is dan ook noodzakelijk om na te gaan welke KernTalenten in de loop der jaren door opleiding en werkervaring zijn ontwikkeld tot competenties. En ja, dat kan betekenen dat iemand na zijn 50ste nog een opleiding of cursussen moet volgen. Het ontwikkelen van sterke KernTalenten is echter gemakkelijk(er).

Maar er is meer nodig. In het geval iemand gaat werken in een geheel andere branche en in een geheel andere functie, maar zeer zeker ook als zo’n ommezwaai niet wordt maakt.

Graag citeer ik hierbij Ralf Knegtmans (uit zijn boek Agile Talent):
“Een briljante zakenbankier bij ING is niet automatisch geschikt voor een soortgelijke positie bij ABN AMRO.”

Het is dus ook van belang om te weten of iemand past in de context van de organisatie. Denk hierbij aan de missie, visie, doelen, strategie en de cultuur van de organisatie. En de manier van aansturen/leidinggeven, samenstelling en werkwijze van het team, enzovoorts.

Kortom, creëer nieuwe en meer mogelijkheden door te (her)ontdekken wat iemand drijft, uitdaagt, motiveert en houd bij het zoeken van een nieuwe werkplek rekening met de context. Uiteraard zijn daarmee de duizenden werkzoekende, waarbij bij de meeste de leeftijd een niet onbelangrijke rol speelt, niet verzekerd van een baan. Het verhoogt in ieder geval de kans op het vinden van een passende baan/werkplek aanzienlijk.

10 januari 2017             Ageeth van der Velden


“Terug naar jezelf” 

Vandaag ontving ik het Intermediair Magazine weer. De artikelen mag ik graag lezen en pakken mij altijd. De verhalen zijn uit het leven gegrepen en daardoor een en al herkenning. Terwijl ik die artikelen lees voel ik de adrenaline door mij heen stromen. Wat zou ik graag met de mensen uit de artikelen en met mensen in vergelijkbare situaties in contact komen. Want met de KernTalentenmethode die Talentizer toepast, kunnen al die nare ervaringen die zijn beschreven worden voorkomen.

decisionNeem nu het artikel van vandaag over Mathijs (geschreven door Jolein de Rooij) die bij een reclamebureau de vraag kreeg om een nieuwe afdeling op te zetten en een team samen te stellen. Mathijs zag dit als een mooie kans, het liep echter heel anders met ernstige gevolgen voor zijn gezondheid en zijn welbevinden.

Wat een prachtig slot van dit artikel: “Dat speelse kind in mijzelf was er altijd al wel, maar vooral in mijn privéleven. Alleen ben ik nu ook die persoon geworden in mijn werk”. Dát is nu precies waar het KernTalentenassessment over gaat: teruggaan naar je kindertijd en ontdekken wat jouw aard, potentieel en intrinsieke motivatie is! Terug naar jezelf!

De subtitel “De angst om anderen teleur te stellen” maakt mij nieuwsgierig naar hoe het is gesteld met Mathijs zijn behoefte tot aanpassen en beïnvloedbaarheid. Houdt Mathijs van nature zijn eigen koers vast of zoekt hij automatisch de balans tussen zijn eigen koers en die van de omgeving? Of beweegt hij vanzelf met de stroom mee?

Een ander aspect dat in dit kader interessant is, zijn zijn empathische KernTalenten. Wil Mathijs van nature graag voor een ander zorgen en het goede voor de ander of zet hij dit in als de situatie daarom vraagt? Verplaatst hij zich daarbij misschien ook graag in het gevoelsleven van de ander met achterlating van zichzelf? Het maakt heel veel uit, omdat dit duidelijk maakt of dit Mathijs energie geeft of dat hij hierop juist energie verliest.

En dan de opdracht die hij kreeg: het opzetten van een afdeling en het samenstellen van een team. Hoe is het gesteld met Mathijs zijn organisatorische KernTalenten, management en leiderschap? Is Mathijs sowieso een teamplayer en zo ja, wat voor één dan.

“Ondertussen moest ik ook nog mij eigen creatieve concepten creëren. Het lukte wel, ik perste het er allemaal wel uit, al waren het niet mijn meest originele ideeën”. Werd hier een beroep gedaan op de kleine KernTalenten m.b.t. creativiteit of zijn deze KernTalenten juist sterk aanwezig en kon Mathijs deze door de situatie onvoldoende uitleven? Uit het vervolg van dit artikel maak ik op dat hij herontdekte dat zijn vakgebied Marketing heel goed bij hem past en hij hierin zijn creatieve talenten kwijt kan. Maar hij heeft daar enige tijd sterk aan getwijfeld.

“Daar komt bij dat ik niet graag opgeef. Zo ben ik niet opgevoed. Gewoon doorgaan en hard werken”. Uiteraard speelt opvoeding een belangrijke rol bij onze ontwikkeling. Het is echter niet ondenkbaar dat dit gewoon in Mathijs zijn genen zit: focussen, dingen afmaken en moeilijk kunnen loslaten. Als dit KernTalent sterk aanwezig is, zal hij dit van nature inzetten.

“Het belangrijkste dat ik heb geleerd is, dat ik twee kanten heb”. Ik durf te stellen dat Mathijs veel meer dan twee kanten heeft. Die andere kanten kennen, is voor hem essentieel in de nieuwe weg die hij is ingeslagen. Dit voorkomt dat hij opnieuw maar dan op andere vlakken vastloopt. Mathijs is zelfstandig ondernemer geworden. Ondernemen betekent kansen zien en benutten, maar ook de durf hebben om risico’s te nemen, doelen stellen voor de lange termijn, strategisch inzicht enz. Ik zou het hem zo gunnen om voor zichzelf te weten of de KernTalenten die nodig zijn voor het ondernemerschap bij hem sterk aanwezig zijn of deels of nagenoeg niet. Zo weet hij wat hij automatisch zal inzetten en bij welke zaken hij beter assistentie kan regelen.

Uit het verhaal blijkt dat Mathijs een zwaar en moeilijk traject heeft doorgemaakt om zichzelf te herontdekken. Het verhaal van Mathijs staat niet op zichzelf. Velen maken dit door of hebben dit doorgemaakt. Persoonlijk heb ik op dat gebied ook een en ander ervaren. In die periode kwam ik met de KernTalentenmethode (ontdekt en ontwikkelt door Daniëlle Krekels, België) in aanraking. De uitkomst was een feest van herkenning en vooral ook erkenning. Wat als een burn out werd gezien, bleek na uitvoering van de KernTalentenmethode een bore out te zijn. Doordat ik mijn sterke KernTalenten niet kwijt kon in mijn werk, was ik letterlijk ziek geworden van verveling.

Inmiddels ben ik zelf KernTalentenanalist. In mijn werk als coach gebruik ik dit en mijn sterke KernTalenten om mensen te helpen om situaties als die van Mathijs en mij en vele anderen te voorkomen.

Klik hier voor het artikel

16 december 2016
Ageeth van der Velden,
KernTalentenanalist Talentizer


 

“Van Beoordelen naar Waarderen; voer talentgesprekken”

 

Het is weer de tijd van het jaarJoggerin luft in sommer sonnenuntergang waarin de jaarlijkse gesprekken met medewerkers plaatsvinden. Pieter van der Haak schrijft in een artikel van 13 november 2016 hoe deze gesprekken vaak hun doel missen en als energy-drains worden ervaren. Zelf heeft hij ervaring met een ander soort gesprek, de zogenaamde talentgesprekken. Het gesprek gaat over zichtbare en onzichtbare talenten van medewerkers. Er wordt onderzocht wat iemand werkelijk in huis heeft en hoe men dat in het team kan gebruiken om er samen beter van te worden.

Een boeiend artikel dat opnieuw bevestigt hoe belangrijk het is om te weten wat jou en jouw medewerkers drijft, uitdaagt en motiveert.

Wil je een totaalbeeld van jouw KernTalenten of die van je medewerker(s)?
Talentizer geeft je dat door middel van het unieke KernTalentenassessment. 
Klik hier voor het volledige artikel


“Bewijs dat je innovatief en ondernemend bent in je CV en sollicitatiegesprek”

 

“Werkgevers zoeken medeclimbing helping team work , success conceptwerkers die innovatief en ondernemend zijn”, zo schrijft John Koeman (Koeman training en coaching)  in een artikel
in Intermediair (2 november 2016).

“Ondernemerschap gaat niet alleen maar over het opzetten van een nieuw bedrijf. Interne ondernemerschap bestaat volgens onderzoekers uit drie componenten: innovatie, proactief handelen en het nemen van gecalculeerde risico’s.
Innovatief gedrag gaat over het experimenteren en ontwikkelen van nieuwe ideeën.

Geef het bewijs dat je over deze of andere voor de functie relevante eigenschappen/waarden beschikt in je CV en het sollicitatiegesprek, adviseert Koeman.

Deze en andere eigenschappen en combinaties daarvan maakt
Talentizer zichtbaar door middel van het KernTalentenassessment.

Klik hier voor het volledige artikel

Waar zijn managers meer van onder de indruk: natuurlijke of aangeleerde talenten?

 

Interview“Maakt het meer indruk om je jarenlange ervaring op tafel te leggen of kun je beter eigenschappen benoemen die je vanaf het allereerste moment bezit?”

Management Team geeft in een artikel het antwoord op deze vraag. Uit een serie onderzoeken blijkt namelijk dat managers meer geneigd zijn een getalenteerd individu aan te nemen. Zelfs als dat meer geld kost omdat deze persoon haar/zijn talenten nog moet ontwikkelen.

 

Wil jij jouw eigenschappen die je vanaf het alleerste moment bezit in kaart brengen?
Bij Talentizer kan dat!
Klik hier voor het volledige artikel


‘Talent matters more than people think’

 

Young woman doing yoga, sunset silhouette in mountains over ocean and skyWhy are some people more successful than others? Leaving aside luck, which equates to confessing that we don’t really know, there are really just two explanations: talent and effort.

Talent concerns the abilities, skills, and expertise that determine what a person can do. Effort concerns the degree to which the person deploys their talents.

Discover your talents at Talentizer.
Klik hier voor het volledige artikel


‘Burn-out door gebrek aan gedroom’

 

In de Intermediair van 22 child playing with toy airplaneSeptember 2016 schreef Hedwig Wiebes een boeiend artikel over het belang van het hebben van een droom over wat je wilt in en mét je leven.

Het gebrek aan gedroom is volgens D. Kock van de organisatie “365 dagen succesvol” ook de reden dat zo veel mensen op dit moment in een burn-out terechtkomen: ‘Veel mensen zijn te ver verwijderd van hun oorspronkelijk zelf, van wat ze echt willen. Er bestaat zoiets als een “authentieke jij”

Bij Talentizer vind je die “authentieke jij”  (terug).
Klik hier voor het volledige artikel


‘Bore-out of Burn-out?’

 

Talentizer Bore-out“Depressief, snel geïrriteerd en niet naar je zin op je werk? De diagnose is vaak een burn-out, maar een bore-out is net zo waarschijnlijk. Bore-out is een vervelingsziekte met vaak dezelfde symptomen als die van een burn-out.”
(citaat Intermediair 14-11-2010)

Kun jij jouw sterke KernTalenten onvoldoende inzetten? Een bore-out ligt op de loer.

 

Ontdek jouw sterke KernTalenten bij Talentizer.
Klik hier voor het volledige artikel