Ben je wie je denkt dat je bent?

Gepubliceerd: 25 aug, 2022
Auteur: Ageeth van der Velden

Terug naar alle artikelen

Talentizer waarde diploma“Je bent het resultaat van je gedachten”, klinkt Michael Pilarczyk’s stem tijdens een geleide meditatie in mijn oor. Zo, die komt binnen. Uit eigen ervaring weet ik hoe overtuigingen en gedachten bepalend zijn voor mijn innerlijke rust. Én voor de keuzes die ik wel of niet maak. Ook in mijn praktijk zie ik dat bij de mensen die ik begeleid. In dit artikel een voorbeeld.

Ze was jong en de enkele jaren die ze na haar studie had gewerkt, waren veelal stressvol voor haar geweest. Ze vond het moeilijk om met de werkdruk om te gaan en voelde zich over bepaalde dingen onzeker. Het werken in het team ging niet zoals ze graag zou willen. Na een tijd ziek thuis te zijn geweest, was ze weer uren aan het opbouwen. Inmiddels was haar 2e ziektejaar ingegaan en kwam ze bij mij voor een re-ïntegratietraject 2e spoor. Haar tijdelijke contract liep bijna af en haar werkgever zag geen mogelijkheden voor haar binnen de organisatie.

‘Wat nu?’ ‘Hoe nu verder?’ Deze vragen hielden haar bezig en soms zelfs wakker. We hadden 6 maanden om die vragen te beantwoorden en ander werk bij een andere werkgever te vinden. “Tijd genoeg, dat gaat wel lukken”, zo dacht ik. Voor haar -laten we haar verder Myrthe noemen- leek die termijn veel te kort en dat werkte bijna verlammend.

Er waren een paar dingen waarover Myrthe zich géén vragen stelde. Dingen die ze zeker wist, waarvan ze overtuigd was. Om er een paar te noemen:

Wat voor werk ze ook zou gaan doen, dat kon maar beter niet rechtstreeks met klanten zijn. Dat was niets voor haar.

Ze had moeite met teamwerk en stoorde ze zich aan bepaald gedrag van mensen. Een solofunctie zou dat probleem in ieder geval oplossen. Verder had ze geprobeerd het presenteren onder de knie te krijgen. Ze verweet het zichzelf dat dit haar niet was gelukt en ze dit leerdoel niet binnen de gestelde tijd had gehaald.

De kerntalentenanalyse waarmee we het re-ïntegratietraject startten, gaf haar inzicht in wie ze van nature is en wil zijn + haar potentieel + wat zij vanuit intrinsieke motivatie doet.

Een opvallende uitkomst: een zeer sterke inlevende/invoelende empathie met een waarde van ‘100’.

Dit betekent dat Myrthe zich van nature wil verplaatsen in het gevoel, de beleving, de cultuur enz. van de ander en dan haar eigen gevoel, beleving enz. even opzijzet. De waarde ‘100’ geeft aan dat zij dit kerntalent maximaal wil inzetten. Ik zeg weleens een kerntalent met die waarde nooit uitstaat. Zorgen en hulpverlenen ligt haar minder zo bleek en kost haar energie. Myrthe wil graag de ander vooral op het mentale vlak goed doen.

Deze uitkomst intrigeerde mij. Wat maakte dat Myrthe er zo van overtuigd was dat klantcontact niets voor haar was?

Op mijn vragen hierover, antwoordde zij dat het een paar keer niet zo goed was gegaan en dat haar leidinggevende had besloten dat beter was dat zij geen klantvragen meer zou afhandelen. Myrthe had daaruit de conclusie getrokken dat dit niet bij paar paste en was er van overtuigd geraakt dat ze klantcontact maar beter kon vermijden.

Verder bleek dat Myrthe van nature een zeer sociaal persoon is en het nodig heeft om met anderen samen te werken. Ook houdt ze van gezellig samenzijn. Kortom, Myrthe heeft behoefte aan mensen om zich heen én wil fysiek actief met andere dingen doen. Tegelijk heeft ze veel ruimte voor zichzelf nodig en wil ze zelfsturend zijn. Dus gewoon een kwestie van juiste balans tussen teamwerk en zelfstandig werken zoeken en vinden. Dit was de 2e eyeopener voor haar.

Wat betreft het presenteren kon worden vastgesteld dat dat iets is waar Myrthe nooit blij van zal worden. Ze heeft van nature geen behoefte om anderen te vertellen wat ze weet en kennis over te dragen. Ze laat dat met veel plezier aan iemand anders over. Laat ze nou net ‘presenteren’ als persoonlijk leerdoel naar voren hebben gebracht in haar team. Niet zo verwonderlijk dat het haar moeite kostte om hiermee aan de slag te gaan en dit leerdoel binnen de gestelde termijn te behalen.  Misschien kun je wel alles leren, maar het gaat veel moeilijker als het iets is dat van nature niet bij je past.

Zo zien we maar weer hoe bepaalde overtuigingen of gedachten die je voor waar aanneemt je kunnen verwijderen van wie je werkelijk bent. Graag citieer ik Kirsten Nelis (stress management en burn out specialist):

“Een overtuiging of een gedachte is een mening die jij als waarheid ziet. Omdat je deze ziet als waarheid, bepalen ze praktisch alles in jouw leven. Zoals hoe je jezelf en anderen ziet, hoe je omgaat met verandering en hoe je je voelt. Jouw overtuiging en gedachten bepalen jouw innerlijke rust en hebben invloed op je persoonlijkheid. Want wie je denkt dat je bent, is het resultaat van je overtuigingen. Niet van de realiteit.”

Na ca. 4 maanden en slechts 1 sollicitatie heeft Myrthe een passende functie gevonden in een gezellig team. Haar werk bestaat onder andere uit het oplossen van ICT-problemen voor gebruikers. Dat vraagt inleven in de behoeften, wensen en de situatie van die gebruiker. En in dat problemen oplossen kan ze ook nog haar sterke creatieve kerntalenten kwijt.

Andere artikelen die je wellicht interessant vindt