Return to work with energy and joy? Yes, it is possible!

Published July 5th 2023
Author: Ageeth van der Velden

Back to all articles

Meer energie door het kennen van je kerntalenten"I knew what I wanted to be later: schoolteacher!"

Across from me sits a young man in his mid-20s, looking tired and somewhat sad. During this introductory conversation, he tells me that as a child, he already knew what he wanted to be: master! Even then, he loved children partly because of their purity, eagerness to learn, and need to understand the world.

 

During the internship period, halfway through PABO training, doubt crept in: "Does this job really suit me now?" "The kids, they're so busy, and keeping order takes a toll on me." "Is there enough challenge in it for me?" With a lot of hard work, effort, and study delays, he eventually finished PABO and got his diploma. And now he sits here wondering, "What next?" His hopes are pinned on the coretalents analysis because that is, after all, about who you are and what you want, not what you can do.

 

A job that is right on the mark and yet...

Het is enkele weken later als de kerntalentenanalyse is uitgevoerd en ik hem de uitkomst hiervan vertel. Wanneer we de zeven competenties die de wezenlijke aspecten van lerarenbekwaamheid in kaart brengen ter hand nemen*, kunnen we niet anders dan concluderen dat hij alles in zich heeft om hieraan te kunnen voldoen en het vak van leraar hem absoluut past. (*opgesteld door SBL = Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel)

 

Zo is op het interpersoonlijke, pedagogische en organisatorische vlak van nature alles in aanleg aanwezig wat hij nodig heeft. Daarbij is hij in veel verschillende dingen geïnteresseerd en wil een leven lang blijven leren en ontwikkelen. Samenwerken met collega’s en een goed contact onderhouden met ouders en andere betrokkenen bij het kind zou hem, gelet op zijn sterke kerntalenten, veel energie moeten geven. Hij is dol op teamwerk, houdt rekening met de ander en heeft een sterk inlevingsvermogen. Het maakt hem niet uit of dat teamwerk is met een strikte structuur of dat hij een stuk eigen vrijheid krijgt. Verder staat hij open voor feedback en reflecteert graag op zichzelf. Kortom, gelet op zijn kerntalenten zou hij zich als meester als een vis in het water moeten voelen en iedere dag vol energie moeten zijn als hij naar school komt en weer gaat.

En toch……

 

Coretalents in perspective

What most likely troubles this young teacher are the side effects of some of his strong coretalents and combinations of coretalents. For example, he is extra sensitive to tension, atmosphere, emotion, and stimuli. In doing so, he likes to empathize and empathize with others while letting go of himself. This implies that saying "no" does not come easily to him; he so wants to do the other person good mentally.

 

Also, this teacher likes to be flexible in dealing with others and adapts easily. This makes him happy and gives him energy. At the same time, this means that he can be influenced. With all this together, this young teacher is likely to lose himself in others or situations.

 

Some small coretalents indicate that this teacher needs safety and prefers not to take risks. He does not need to be so self-reliant and self-directed. Indeed, it costs him energy, and he prefers to be guided by the group before taking action. Furthermore, he has a strong need for attention and likes to be literally seen. In the classroom, of course, all eyes are on him, but is he and what he accomplishes also literally seen by his supervisor, colleagues, and parents?

 

Het bewust inzetten van zijn sterke rationele kerntalenten zal deze leraar helpen. Hierdoor zal hij zaken vanaf een afstand, rationeel en met een helikopterview benaderen, beredeneren en berekenen. En van het inzetten van deze kerntalenten krijgt hij energie. Ook is het essentieel dat hij voorziet in de behoeftes die uit zijn sterke kerntalenten naar voren komen. Bijvoorbeeld regelmatig alleen zijn met zijn gedachten en fysieke actie en bewegingsruimte. Gezien zijn leeftijd en ervaring zou het fijn zijn als zijn leidinggevende of collega’s hem hierbij een handje helpen.

 

But there is more....

About that AND how this young teacher was retained for teaching in my next article.

Other articles you may find interesting

Are you who you think you are?

Are you who you think you are?

"You are the result of your thoughts," Michael Pilarczyk's voice rings in my ear during a guided meditation. So, that is confronting! From my own experience, I know how beliefs and thoughts determine my inner peace. And for the choices I make or...

Read more